Fakta om boken

Författare: Hans O. N. Liljeström
Antal sidor: 340 st
Format (b x h): 148 x 210 mm
ISBN: 978-91-7765-301-1
Bandtyp: Inbunden Utgivningsdatum: 2018-11-30


Författarens förtydligande om bokens innehåll

“Med hjälp av det globala uppbyggda nätverket, Camarillan, får de en unik inblick i kinesiska super ministeriet NDRC, China National Reform Commission, som bestämmer Kinas och kanske vår framtid.

Tillgång till civil och eller militär användning av kärnkraft har en avgörande roll i framtidens modernisering och Irans regionala roll hotas av mäktiga grannländer Kina, Ryssland, Indien och USA. Detta kommer i de kommande gigantiska infrastrukturprojekten också påverka maktkampen mellan Iran och Saudi. Camarillan vet det och har även fördjupade kunskaper om mullornas superaffärsområden och dess Mostafan Janbanzan.

Hoten mot både projekten och modernisering kommer från öst. Varför goda starka relationer på hög och närstående nivå till speciellt Kinas, Iran, Rysslands och Indiens ambassader och dess svenska motsvarigheter är värdefullt.

Dessutom har de stora internationella globalt verksamma entreprenadbolagen från främst Italien, Frankrike och Tyskland i de nämnda projektens länder varit källor för fakta.

Spänningen har ökat med att brottssyndikat i Japan, Italien, USA, Kina och Ryssland fått visst utrymme där verkligheten och fantasin om korruptionens utbredning med mutor eller anvisningsprovisioner har kryddats med en väns uppdrag hos ambassaderna och påverkan av starka, vackra kvinnor.

Händelserna utspelas på många plan där även våldsam död sker i större städer, men där också en liten by i Västmanland får mycket utrymme och helt otroligt blir indragen i denna våldsamma karusell. Denna historia som griper tag i läsaren är inte långt från verkligheten, tvärtom.

De svindlande affärernas storlek och genomförande påverkar oss idag och imorgon, där många med olika syften vill avslöja, använda, medverka i hur Camarillan i sin rådgivande roll har hygglig insikt i industrins hemliga och heliga affärsspråk och hur man internationellt kan både bekämpa och hantera korruption. (Ett affärsegment där Sverige ligger i framkant).”